plus minus gleich

Bransamente E-ON

Email Imprimare PDF
Documente necesare pentru obtinerea Avizului Tehnic de Racordare Clienti Casnici si Clienti Asimilati Clientilor Casnici (asociatiile locatari, camine, case e copii, etc):
  • Cerere pentru eliberarea avizului tehnic de racordare (tipizat)
  • Certificat de urbanism pentru constructii noi (copie)
  • Aviz de amplasament (copie)
  • Aviz de racordare obtinut anterior, cu exceptia noilor consumatori (copie)
  • Actul deproprietate / inchiriere asupra terenului, incintei / cladirii (copie)
  • Act proprietate / inchiriere asupra instalatiilor electrice (din PTA, PT), daca e cazul (copie)
  • In cazul inchirierii spatiului, acordul proprietarului pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele chiriasului si pentru executia lucrarilor in cazul modificarilor instalatiilor electrice (copie)
  • Plan de incadrare pentru localizarea locului de consum (copie)
  • Act de infiintare / constitutiv daca este cazul (copie)
  • Dovada achitarii taxei pentu emiterea avizului tehnic de racordare (bransamente E-ON)